เชฟตัวน้อย 10-16ปี | Junior Master Chef

ฝึกสมาธิ ทักษะ ความสามารถพิเศษ
ปูพื้นฐานสู่วัยผู้ใหญ่ และอาชีพในอนาคตให้ลูกน้อย 
'เพราะการศึกษาและทักษะ คือสมบัติที่ดีที่สุดของลูก'
__________________________
 
KNOWHOWBAKE แนะนำ ! 
 

____________________________