พัฒนาบุคลากรในองค์กร | Development for Corporate

เพื่อประสิทธิภาพและการพัฒนาสูงสุดขององค์กร การพัฒนาบุคลากรคือสาระสำคัญ
เราร่วมพัฒนา: โรงแรม ร้านเบเกอร์รี่ คาเฟ่ ร้านอาหาร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
_____________________________
 
KNOWHOWBAKE แนะนำ ! 
 
____________________________