เกี่ยวกับคอร์สเรียน

คอร์สส่วนตัว Cheese Cake | ชีสเค้ก

รายละเอียดคอร์สเรียน

รายละเอียดเมนูที่เรียน MENU DETAIL

วัตถุประสงค์ COURSE OBJECTIVE

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ที่สนใจ

หัวข้อการอบรม WHAT YOU WILL LEARN

วิธีการฝึกอบรม COURSE PROCEDURE

  • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบส่วนตัวจำกัด นักเรียนเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เชฟ
  • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่าย
  • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 30นาที-1ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-7 ชั่วโมงหลัง
  • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ชุด/1ท่าน
  • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร WHO SHOULD TAKE THIS COURSE

  •  ผู้ที่ต้องการเรียนเบเกอร์รี่และขนมอบที่มีวันว่างและเวลาเรียนที่จำกัด เช่น ผู้ที่ไม่สะดวกมาเรียนตามตารางเรียน, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและมีวันเวลาว่างค่อนข้างจำกัด
  • ผู้ที่ชอบหรือมีความต้องการให้อาจารย์เชฟดูแลการเรียนแบบexclusive เพื่อกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการสอบถามอาจารย์เชฟอย่างใกล้ชิดและเต็มที่

คุยกับอาจารย์เชฟ MEET THE CHEF INSTRUCTOR

ชีสเค้กที่ขายในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายชนิด แต่ใครจะรู้ว่าที่จริงแล้วชีสเค้กที่ขายโดยทั่วไปนั้นแบ่งได้เพียงแค่ 3 ประเภท ได้แก่ ชีสเค้กแบบอบ,ชีสเค้กแบบไม่อบ,ชีสเค้กเนื้อเบา ซึ่งชีสเค้กทั้ง 3 ประเภทนี้สามารถนำไปประยุกต์ให้ทำชีสเค้กได้อีกมากมาย เนื้อหาหลักของการเรียนเป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีสเค้กทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การผสมชีสเค้กในแบบต่างๆ ตลอดจนการตกแต่งในรูปแบบที่เหมาะสม คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนต้องการศึกษาเกี่ยวกับชีสเค้กอย่างแท้จริง

 

แกลลอรี COURSE GALLERY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม INQUIRY

สถาบันสอนทำศิลปะการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ โนว์ฮาวเบค
KNOWHOWBAKE, the School of Baking and Pastry

                    กรุงเทพฯ 10170

 

ข้อแนะนำและคำถามที่พบบ่อย FAQ :