เกี่ยวกับคอร์สเรียน

คอร์สส่วนตัว Basic Cookie | คุกกี้ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคอร์สเรียน

รายละเอียดเมนูที่เรียน MENU DETAIL

วัตถุประสงค์ COURSE OBJECTIVE

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ที่สนใจ

หัวข้อการอบรม WHAT YOU WILL LEARN

1. ภาคทฤษฎี

•    เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับทำคุกกี้

•    เรียนรู้การเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับทำคุกกี้

•    ลำดับขั้นตอนในการทำคุกกี้

•    การถนอมอาหาร

•    การปรับเปลี่ยนสูตรคุกกี้

2. ภาคปฎิบัติ

•    เรียนผสมคุกกี้ทั้ง 4 ชนิด

•    การขึ้นรูปคุกกี้ในรุปแบบต่างๆ

•    เรียนรู้วิธีการอบคุกกี้

วิธีการฝึกอบรม COURSE PROCEDURE

  • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบส่วนตัวจำกัด นักเรียนเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เชฟ
  • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่าย
  • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 30นาที-1ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-7 ชั่วโมงหลัง
  • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ชุด/1ท่าน
  • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร WHO SHOULD TAKE THIS COURSE

  •  ผู้ที่ต้องการเรียนเบเกอร์รี่และขนมอบที่มีวันว่างและเวลาเรียนที่จำกัด เช่น ผู้ที่ไม่สะดวกมาเรียนตามตารางเรียน, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและมีวันเวลาว่างค่อนข้างจำกัด
  • ผู้ที่ชอบหรือมีความต้องการให้อาจารย์เชฟดูแลการเรียนแบบexclusive เพื่อกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการสอบถามอาจารย์เชฟอย่างใกล้ชิดและเต็มที่

คุยกับอาจารย์เชฟ MEET THE CHEF INSTRUCTOR

คุกกี้พูดชื่อนี้มาคงไม่ไม่มีใครไม่รู้จักกับขนมอบชนิดนี้ ถือได้ว่าเป็นขนมอบที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาในการทำน้อยที่สุดในขนมเบเกอรี่ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วย แต่ถึงจะง่ายอย่างไรถ้าขึ้นชื่อว่าขนมอบแล้วย่อมมีเทคนิคและวิธีการทำให้ผู้เรียนได้จดจำเช่นกัน เหมาะสำหรับทำเป็นของขวัญ,หรือของทานเล่นภายในบ้านขั้นพื้นฐาน จะสอนให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของเครื่องมือในการทำคุกกี้ต่างๆ การเตรียมวัตถุดิบ และขั้นตอนการทำต่างๆ การขึ้นรูปในรูปแบบต่างๆ ตลอดไปจนถึงการอบคุกกี้ การเก็บรักษาคุกกี้

 

แกลลอรี COURSE GALLERY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม INQUIRY

สถาบันสอนทำศิลปะการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ โนว์ฮาวเบค
KNOWHOWBAKE, the School of Baking and Pastry

                    กรุงเทพฯ 10170

 

ข้อแนะนำและคำถามที่พบบ่อย FAQ :