SHORT COURSE | คอร์สระยะสั้น

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เข้าใจง่าย กลับไปทำเองได้ เรียนรู้ด้วยการได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ชั่งตวง อบ และได้ขนมกลับบ้านทั้งหมด