เกี่ยวกับคอร์สเรียน

คอร์สส่วนตัว Basic Bread | ขนมปังขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคอร์สเรียน

รายละเอียดเมนูที่เรียน MENU DETAIL

วัตถุประสงค์ COURSE OBJECTIVE

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ที่สนใจ

หัวข้อการอบรม WHAT YOU WILL LEARN

1. ภาคทฤษฎี

 • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับทำขนมปัง
 • เรียนรู้การเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับทำขนมปัง
 • เรียนรู้ลำดับขั้นตอนในการทำขนมปัง
 • การปรับเปลื่ยนสูตรขนมปัง

2. ภาคปฎิบัติ

 • การเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมปัง
 • การทำใส้สำหรับขนมปัง
 • การตีแป้งโดว์
 • การเช็คเนื้อโดว์
 • การขึ้นรูปขนมปังในรูปแบบต่างๆ
 • การหมักแป้งให้ขึ้นฟู ในระยะเวลาอันสั้น
 • การเตรียมขนมปังก่อนอบ
 • การอบขนมปังให้สีสวย
 • การเช็คขนมปังสุก

วิธีการฝึกอบรม COURSE PROCEDURE

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบส่วนตัวจำกัด นักเรียนเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เชฟ
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 30นาที-1ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-7 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ชุด/1ท่าน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร WHO SHOULD TAKE THIS COURSE

 •  ผู้ที่ต้องการเรียนเบเกอร์รี่และขนมอบที่มีวันว่างและเวลาเรียนที่จำกัด เช่น ผู้ที่ไม่สะดวกมาเรียนตามตารางเรียน, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและมีวันเวลาว่างค่อนข้างจำกัด
 • ผู้ที่ชอบหรือมีความต้องการให้อาจารย์เชฟดูแลการเรียนแบบexclusive เพื่อกระบวนการเรียนรู้และความสามารถในการสอบถามอาจารย์เชฟอย่างใกล้ชิดและเต็มที่

คุยกับอาจารย์เชฟ MEET THE CHEF INSTRUCTOR

การทำขนมปังคือศิลปะ ศิลปะที่คุณสามารถสร้างสรรค์รูปร่างและรสชาติให้เป็นไปดั่งใจต้องการ การทำขนมปังนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากต้องการเนื้อสัมผัสที่นุ่มนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย Basic Bread หลักสูตรเรียนทำขนมปังขั้นพื้นฐาน เป็นสูตรเนื้อนุ่ม หลักสูตรนี้จะเรียนทำขนมปังทั้งหมด 9 ชนิด เรียนตั้งแต่ ทฤษฎีพื้นฐานการทำขนมปังตลอดจนภาคปฏิบัติ หลักสูตรพื้นฐานการขนมปังเราจะมุ่งเน้นตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำขนมปัง การเลือกใช้วัตถุดิบ การขึ้นรูปขนมปังในรูปแบบต่างๆ การอบขนมปัง  ให้นักเรียนได้ลงมือทำเองในทุกๆขั้นตอน โดยจะมีเชฟค่อยถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้อย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หากเรียนจบไปแล้วผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ทำขนมปังในประเภทอื่นๆได้อีกมากมาย

 

แกลลอรี COURSE GALLERY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม INQUIRY

สถาบันสอนทำศิลปะการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ โนว์ฮาวเบค
KNOWHOWBAKE, the School of Baking and Pastry

                    กรุงเทพฯ 10170

 

ข้อแนะนำและคำถามที่พบบ่อย FAQ :