PROFESSIONAL CLASSROOM | ห้องเรียนมืออาชีพ บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

 

 

สภาพแวดล้อมของห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้านใดก็ตาม เพราะการเรียนรู้ใดๆจำเป็นต้องปลูกฝังความต้องการที่จะเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เรื่องของสภาพแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คงไม่มีใครอยากเรียนทำเบเกอร์รี่หรือเค้กในห้องสี่เหลี่ยมที่มีเพียงหนังสือสอนทำอาหารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นความน่าเบื่อหน่ายและไม่มีแรงกระตุ้นในการเรียนก็จะเกิดขึ้นตามมา

ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเราคัดสรรชุดอุปกรณ์การทำเบเกอร์รี่และเค้กมาจากแหล่งผลิตชั้นดี เน้นอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสทั้งหมดมาใช้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสและลงมือทำเบเกอร์รี่ด้วยอุปกรณ์ชนิดและเกรดเดียวกับที่เชฟมืออาชีพในโรงแรมต่างๆใช้งานจริง เพื่อสร้างความเคยชินและฝึกให้ทุกคนเรียนรู้ทักษะจากอุปกรณ์จริง เราทำการลงทุนนำเข้าอุปกรณ์ชั้นดีใหม่ๆผลัดเปลี่ยนมาใช้ในห้องเรียนเสมอ ไม่ใช่นำอุปกรณ์เก่าๆหรืออุปกรณ์ราคาถูกมาใช้สอนเหมือนกับสถาบันอื่นๆ

หลายคนอาจมองว่าเรื่องของห้องเรียนและอุปกรณ์เป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆเท่านั้น แต่Knowhow Bake, the School of Baking and Pastry ใส่ใจในทุกเรื่องให้อยู่ในระดับคุณภาพชั้นเยี่ยมเหมือนกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความประทับใจและความรู้จากหลักสูตรการเรียนการสอนของเราออกไปอย่างเต็มที่

Knowhow Bake, the School of Baking and Pastry เราให้ความสำคัญมากในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนด้วยการลงทุนเนรมิตและออกแบบห้องเรียนของเราให้กลายเป็นห้องครัวสำหรับการทำเบเกอร์รี่โดยเฉพาะเสมือนยกครัวเบเกอร์รี่ของโรงแรมชั้นนำระดับสากลมาไว้ที่นี่ ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของความเป็นมืออาชีพให้กับนักเรียนทุกคน เราเชื่อว่าแรงบันดาลใจในการเรียนจะเกิดขึ้นได้จากบรรยากาศเหล่านี้ อีกทั้งแรงกระตุ้นจากการได้สัมผัสบรรยากาศของครัวระดับมืออาชีพจะช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ดีกว่าการเรียนแบบบ้านๆทั่วไป