MODERN BAKING CURRICULUM | หลักสูตรทันสมัยพัฒนาต่อเนื่อง

KNOWHOWBAKEพัฒนาคุณภาพของสถาบันให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จนได้รับการยอมรับทั้งจากผู้เรียนภาครัฐและเอกชนให้เป็นศูนย์อบรมพัฒนาทักษะด้านขนมอบมาตรฐานของเมืองไทย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนครบครัน ตลอดจนการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้มีความเป็นมาตรฐานในระดับสากล เหมาะกับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจ จากผู้เรียนจนมีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันแล้วมากกว่า 5000 ท่าน ในระยะเวลาเพียง 2 ปี

 

 

หลักสูตรการสอนของ Knowhowbake เป็นหลักสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเชฟชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อนที่เข้ามาสอนทำเบเกอรี่และเค้กให้กับเชฟชาวไทย หัวหน้าเชฟใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเรา ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอนแบบดั้งเดิมในครั้งนั้นมาประยุกต์เพื่อสอนนักเรียนทุกคน เป็นรูปแบบการสอนที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำเบเกอรี่และเค้กได้อย่างเชี่ยวชาญ ที่สำคัญไม่สามารถเปิดหาเคล็ดลับ เทคนิคเหล่านี้ได้จากหนังสือทั่วไปได้

คุณสามารถเลือกเรียนทำเค้กและเบเกอรี่ได้ตามความสนใจ เพราะเราได้ออกแบบหลักสูตรไว้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดสู่ระดับมืออาชีพ อาทิ เช่น เรียนทำเค้กขึ้นพื้นฐาน,เรียนทำเค้กญี่ปุ่น,เรียนทำเค้กฝรั่งเศส,เรียนทำคัพเค้ก ซึ่งผู้เรียนเองสามารถเลือกเรียนทำเค้กได้ตามความสนใจของแต่บุคคล ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของตัวผู้เรียน