STUDENT FUTURE & SUCCESS | สร้างความพร้อม ปูความสำเร็จ

  • งานอดิเรก และไลฟ์สไตล์     | Hobby & Lifestyle

ให้เวลากับสิ่งที่รัก คือความสุขของคนรุ่นใหม่ ไลฟ์สไตล์ทันสมัย กับศิลปะการทำขนม

 

 

  • เปิดร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ    | Bakery Entrepreneur

ต่อยอดความหลงไหล สู่ธุรกิจทำเงิน พื้้นฐานความรู้ที่ดี คือการลงทุน เพื่อโอกาสและความสำเร็จในธุรกิจ

 

 

  • เพสทรี่เชฟมืออาชีพ   | Professional Pastry Chef

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่ออาชีพในฝัน ก้าวสู่องค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

 

 

 

  • เชฟตัวน้อย 10-16ปี    | Junior Master Chef

ฝึกสมาธิ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ปูพื้นฐานสู่วัยผู้ใหญ่ และ อาชีพในอนาคตให้ลูกน้อย เพราะการศึกษา และทักษะ คือสมบัติที่ดีที่สุดของลูก

 

 

  • พัฒนาบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้อง | Human Development

เพื่อประสิทธิภาพและการพัฒนาสูงสุดขององค์กร การพัฒนาบุคลากรคือสาระสำคัญ

- โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ คาเฟ่

- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดจำหน่าย วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ทำขนม/อาหาร